AKTUÁLNĚ

Předškoláci a rodiče dětí

25.11.2016

Cvičení předškoláků je vždy v pondělí od 17.00. Na cvičení jsou volná místa. .................................................................................................................. Cvičení rodičů a dětí je vždy v úterý od 15.30. Na cvičení jsou volná místa. ................................................................................................................................ Nové děti se musí hlásit do pořadníku v kanceláři jednoty. ................................................ Rodiče, kteří doprovází dvě děti, musí na nářadí hlídat obě děti! ......................................................................................... ........................................HLEDÁME RODIČE, KTERÝ BY SE CHTĚL STÁT CVIČITELEM. ZÁJEMCI, HLASTE SE V KANCELÁŘI JEDNOTY ...... ..................................................................................... C V I Č E N Í pro mladší děti zaměřené na míčové hry v pondělí od 14.30 do 15.30 a ve středu od 14.30 do 15.30. Děti ze školy v Táborské ulici mají doprovod ze školní družiny.

příspěvky

25.11.2016

HLEDÁME NOVOU CVIČITELKU PRO CVIČENÍ AEROBICU ............................................................................................................. upozornění : oddílové příspěvky je možné zasílat přímo na účet jednoty, který je vedený u FIO banky,a.s číslo 2601000099 / 2010

podpora

14.04.2016

Naše jednota je členem České obce sokolské ( ČOS ), která podporuje činnost jednoty. Jednota získává i část grantů od Městské částí Praha 4. Jednotlivé sporty jsou podporovány svazy, které získávají granty od HLMP a MŠMT ; např. ČBF - PBS podporuje přípravku, děti a dorost basketbalu, svaz lyžařů podporuje děti z oddílu lyžařů, svaz stolního tenisu taktéž.

posilovna

05.01.2016

noví zájemci o posilovnu volejte paní Dytrychovou - 261213380, která vám řekne veškeré informace o provozu a poplatcích v posilovně.

stolní tenis

03.10.2013

Samostatné zprávy o činnosti oddílu st.tenisu si můžete najít na: http://stolnitenisnusle.webnode.cz