AKTUÁLNĚ

Předškoláci a rodiče dětí

28.02.2017

Cvičení předškoláků je vždy v pondělí od 17.00. Cvičení někteří rodiče neuhradili a jejich děti byly vyřazeny.Máme dvě místa volná ................................................................................................................... Cvičení rodičů a dětí ve věku od 2 do 4 let je vždy v úterý od 15.30. Máme dvě místa volná. ................................................................................................................................ Nové děti se musí hlásit do pořadníku v kanceláři jednoty. ................................................ Rodiče, kteří doprovází dvě děti, musí na nářadí hlídat obě děti! ......................................................................................... ........................................HLEDÁME RODIČE, KTERÝ BY SE CHTĚL STÁT CVIČITELEM. ZÁJEMCI, HLASTE SE V KANCELÁŘI JEDNOTY ...... ..................................................................................... C V I Č E N Í pro mladší děti zaměřené na míčové hry v pondělí od 14.30 do 15.30 a ve středu od 14.30 do 15.30. Děti ze školy v Táborské ulici mají doprovod ze školní družiny.

příspěvky

28.02.2017

Pozor změna v členských známkách! Cena známek pro děti a seniory nad 64 let se mění na 200,- Kč. Protože se blíží slet, budou se prodávat i sletové známky v hodnotě 50,- Kč. Výběr příspěvků pokladnou byl ukončen. .......................................... HLEDÁME NOVOU CVIČITELKU PRO CVIČENÍ AEROBICU ............................................................................................................. upozornění : oddílové příspěvky je možné zasílat přímo na účet jednoty, který je vedený u FIO banky,a.s číslo 2601000099 / 2010. Pozor na změnu výše platby za známky!

posilovna

28.02.2017

Byl vyměněn klíč u posilovny. Zájemci o posilovnu se mohou dotazovat na čísle 721581484 u tajemníka pana Plcha.

podpora

09.01.2017

Naše jednota je členem České obce sokolské ( ČOS ), která podporuje činnost jednoty. Jednota získává i část grantů od Městské částí Praha 4 a magistrátu. Jednotlivé sporty jsou podporovány svazy, které získávají granty od HLMP a MŠMT ; např. ČBF - PBS podporuje přípravku, děti a dorost basketbalu, svaz lyžařů podporuje děti z oddílu lyžařů, svaz stolního tenisu taktéž. Děkujime všem, kteří podporují sport.

stolní tenis

03.10.2013

Samostatné zprávy o činnosti oddílu st.tenisu si můžete najít na: http://stolnitenisnusle.webnode.cz