AKTUÁLNĚ

příspěvky

14.03.2018

Cena známek pro děti a seniory nad 64 let se mění na 200,- Kč. Sletové známky v hodnotě 50,- Kč. Výběr příspěvků na rok 2018 bude do 28.února 2018. Využijte i odpoledních hodin. ...................................................................... ............................................................................ HLEDÁME NOVOU CVIČITELKU PRO CVIČENÍ AEROBICU .................................................................................................................................. Čtvrteční dopolední pomalé cvičení bylo zrušeno. ................................................................................................ upozornění : oddílové příspěvky je možné zasílat přímo na účet jednoty, který je vedený u FIO banky,a.s číslo 2601000099 / 2010. Pozor na změnu výše platby za známky!

Předškoláci a rodiče dětí

19.02.2018

Výběr oddílových příspěvků na první pololetí roku 2018 bude končit 28.února 2018. Děti, které nebudu mít uhrazeny příspěvky budou ze cvičení vyloučeny. ...................................................................... Cvičení předškoláků je vždy v pondělí od 17.00. Věk dětí od 4 do 6 let. Máme plný stav. ................................................................................................................. Cvičení rodičů a dětí ve věku od 2 do 4 let je vždy v úterý od 15.30. V současné době máme plný stav. ............................................................................................................................... Nové děti se musí hlásit do pořadníku v kanceláři jednoty. ................................................ Rodiče, kteří doprovází dvě děti, musí na nářadí hlídat obě děti! ..................................................................................................... Máme volná místa ve cvičení školních chlapců, kteří mají zájem o cvičení všestrannosti. Pro školní děvčata je volný pouze basketbal. .... ........................................HLEDÁME RODIČE, KTERÝ BY SE CHTĚL STÁT CVIČITELEM. ZÁJEMCI, HLASTE SE V KANCELÁŘI JEDNOTY ...... ..................................................................................... C V I Č E N Í pro mladší děti zaměřené na míčové hry v pondělí od 14.30 do 15.30. Děti ze školy v Táborské ulici mají doprovod ze školní družiny.

cvičení dětí

08.01.2018

V naší jednotě mohou cvičit děti od dvou let s rodiči každé úterý od 15.30 do 16.30. Předškolní děti ve věku od 4 let do 6 let každé pondělí od 17 do 18 hodin. Více hodin nemáme, protože je málo cvičitelů. Případné zájemce z řad rodičů jsme schopni vyškolit. Zájemci o cvičení dětí do 6 let se musí hlásit v kanceláři jednoty do pořadníku. Školní děti mohou navštěvovat sokolskou všestrannost, basketbal, stolní tenis. U školních dětí je potřeba domluvit se s trenérem.

podpora

20.09.2017

Naše jednota je členem České obce sokolské ( ČOS ), která podporuje činnost jednoty. Jednota získává i část grantů od Městské částí Praha 4 a magistrátu. Jednotlivé sporty jsou podporovány svazy, které získávají granty od HLMP a MŠMT ; např. ČBF - PBS podporuje přípravku, děti a dorost basketbalu, svaz lyžařů podporuje děti z oddílu lyžařů, svaz stolního tenisu taktéž. V červnu jsme získali přímo od MŠMT dotaci pro děti. Děkujime všem, kteří podporují sport.

posilovna

20.09.2017

Zájemci o posilovnu se mohou dotazovat na čísle jednoty 261213380. V posilovně není trenér. Zájemci by měli již mít zkušenost z předchozího posilování.

stolní tenis

03.10.2013

Samostatné zprávy o činnosti oddílu st.tenisu si můžete najít na: http://stolnitenisnusle.webnode.cz