AKTUÁLNĚ

Předškoláci a rodiče dětí

17.08.2016

Cvičení předškoláků je vždy v pondělí od 17.00. Začínáme 5.9.2016 .................................................................................................................. Cvičení rodičů a dětí je vždy v úterý od 15.30. Začínáme 6.9.2016 ................................................................................................................................ Nové děti se musí hlásit do pořadníku v kanceláři jednoty. ................................................ Obě kategorie budou uzavřeny koncem září. Rodiče, kteří doprovází dvě děti, musí na nářadí hlídat obě děti! .......................................................................Prosíme rodiče, kteří vědí, že jejich děti nebudou v září 2016 pokračovat, aby tuto informaci nahlásili na čísle jednoty 261213380. Děkujeme.............. Koncem srpna bude sestavován nový pořadník zájemců o cvičení. Děti, které cviči již od ledna 2016, jsou automaticky zařazeni i na další pololetí. Děti, které cviči již od ledna 2016 a v září budou přecházet do vyšší kategorie mají přednost před novými členy................ ........................................HLEDÁME RODIČE, KTERÝ BY SE CHTĚL STÁT CVIČITELEM. ZÁJEMCI, HLASTE SE V KANCELÁŘI JEDNOTY ...... ..................................................................................... C V I Č E N Í pro děti 2008 a mladší : zaměřené na míčové hry v pondělí od 14.30 do 15.30 a ve středu od 14.30 do 15.30. Děti ze školy v Táborské ulici mají doprovod ze školní družiny.

příspěvky

17.08.2016

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili OBNOVENÉHO 0. ROČNÍKU SOUTĚŽENÍ V BĚHU NA CHůDÁCH. -------------------------- -------- Hledáme novou cvičitelku pro cvičení aerobicu.............................. ................................................................................ T.J. Sokol Nusle se připojuje k akci ČOS - NOC SOKOLOVEN. Pro zájemce bude zpřístupněna nuselská sokolovna. Návštěvníci budou moci v rámci komentovaných prohlídek zhlédnout nepřístupné kouty sokolovny. Prohlídky proběhnou 23.9.2016 v 17.00 a 18.30 hodin. Je nutné svůj zájem potvrdit dopředu na adrese dytrychova@tjsokolnusle.cz................................................................... upozornění : oddílové příspěvky je možné zasílat přímo na účet jednoty, který je vedený u FIO banky,a.s číslo 2601000099 / 2010

podpora

14.04.2016

Naše jednota je členem České obce sokolské ( ČOS ), která podporuje činnost jednoty. Jednota získává i část grantů od Městské částí Praha 4. Jednotlivé sporty jsou podporovány svazy, které získávají granty od HLMP a MŠMT ; např. ČBF - PBS podporuje přípravku, děti a dorost basketbalu, svaz lyžařů podporuje děti z oddílu lyžařů, svaz stolního tenisu taktéž.

posilovna

05.01.2016

noví zájemci o posilovnu volejte paní Dytrychovou - 261213380, která vám řekne veškeré informace o provozu a poplatcích v posilovně.

stolní tenis

03.10.2013

Samostatné zprávy o činnosti oddílu st.tenisu si můžete najít na: http://stolnitenisnusle.webnode.cz